ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN

 

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Những học sinh có đủ điều kiện sau thì được tuyển vào học tại trường Tiểu học Nguyễn Hiền:

1. Có bản chính giấy khai sinh và sinh năm 2012 (6 tuổi). Và những trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ bảy đến chín tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ bảy đến mười bốn tuổi.

2. Có hộ khẩu tại xã Chưhreng thành phố Kon Tum. Nộp một bản photocoppy hộ khẩu (cần phải chứng thực).

3. Đơn xin học lớp 1 năm học 2018 – 2019 do phụ huynh viết.