10/03/16  Tin nhà trường  91
Một số, hoạt động kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 của Trường Tiểu học Nguyễn Hiền.
 06/04/16  Tin nhà trường  87
Nhân dịp đầu xuân Bính Thân 2016, Thanh Hà Kính chào tất cả các thầy giáo, cô giáo đang công tác tại các trường Mầm Non, Tiểu Học, THCS, THPT trên địa bàn Thành phố Kon Tum nói chung và các thầy giáo, cô giáo của Trường Tiểu học Nguyễn Hiền nói riêng. Chúc các thầy, cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc, tận ...
 04/04/16  Tin nhà trường  108
ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng lực giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục cho giáo viên phổ thông, giáo dục thường xuyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương đổi mới các hoạt động sinh hoạt ...
 31/01/15  Tin nhà trường  98
Năm học 2015 - 2016 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc ...