Giới thiệu về trường TH Nguyễn Hiền

Trường tiểu học Chuwhreng được đổi tên thành trường Tiểu học Nguyễn Hiền theo QĐ số 660-CTUBND ngày 18/05/2009. Năm học 2012-2013 trường TH Nguyễn Hiền có tổng số 15 lớp với 335 em học sinh được chia đều ra các khối như sau:

Giới thiệu chung về trường Tiểu học Nguyễn Hiền

 

Trường tiểu học Chuwhreng được đổi tên thành trường Tiểu học Nguyễn Hiền theo QĐ số 660-CTUBND ngày 18/05/2009. 

Năm học 2012-2013 trường TH Nguyễn Hiền có tổng số 15 lớp với 335 em học sinh  được chia đều ra các khối như sau:

 khối 1 có 04 lớp: TSHS : 76 HS,

Khối 2: 3 lớp , TSHS: 71 HS;

 Khối 3 có 3 lớp TSHSi 69 HS, 

Khối 4:  03 lớp TSHS:  64 HS

khối 5 có 02 lớp TSHS: 55 HS