• 18670876_1976361602583697_3497021278514481239_n
  • 18671304_1976362315916959_7256702426354368352_n
  • 21272279_2028987657321091_9172539389916237326_n
Tin nổi bật
ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng lực giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục cho giáo viên phổ thông, giáo ...
Thong bao nang luong quý 2/2013

Thong bao nang luong quý 2/2013

Kính gửi: - Giáo viên, cán bộ nhân viên trường;- Các bộ phận.Trường Tiểu học Nguyễn Hiền thông báo cho tất cả giáo viên, nhân viên toàn trường về ...